ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η δράση χρηματοδότησης πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε € 510 εκ.. Μέσα από την υλοποίηση των υποέργων, η Ελλάδα στοχεύει στον ευρύτερο μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα και την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η δράση του

test1-62

https://pepna.gr/el/perifereiako-programma-notioy-aigaioy-2021-2027   Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (ΠεΠ ΝΑ) 2021-2027 είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι πόροι του ανέρχονται σε 285,4 εκ. ευρώ και προέρχονται κατά 50% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), ενώ το υπόλοιπο 50% αφορά πόρους του ελληνικού δημοσίου. Δείτε εδώ το πλήρες